radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu GemerObec Štítnik sa nachádza neďaleko mesta Rožňava. V obci sa nachádzajú pamiatky európskeho významu. Evanjelický kostol s najstarším organom v strednej Európe a taktiež priamo v strede obce sa nachádza aj malý Vodný hrad postavený na močarisku okolo roku 1432 rodom Bubekovcov. Hrad obývali do roku 1594. Sídlo zemepánov plnilo ochrannú funkciu počas tureckých nájazdov a preto v roku 1577 vojenská rada Gemera žiadala prebudovať pôvodný hrad na pevnosť. Vládli v ňom Baloghovci, Pongrácovci, Bakošovci a iní. Po stavovských povstaniach bol hrad v zlom stave až do 18. storočia, kedy ho čiastočne zrekonštruovali. Počas 2.sv.vojny bola v objekte vybudovaná sódovkáreň. V roku 2016 prešiel objekt hradu s parkom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.TOPlist