TOPlist Stará Halič - Spoznávame Slovensko - Radovan Bries
radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regióu NovohradObec Stará Halič sa nachádza na juhu Slovenska v okrese Lučenec asi kilometer od Haličského zámku. Najvýznamnejšou pamiatkou je románsko-gotický kostol sv. Juraja. Pochádza z obdobia okolo roku 1300. Dal ho postaviť Dionýz, zakladateľ rodu Lossonczyovcov, v tej dobe vlastník neďalekého zámku Halič. Nachádza sa v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine na južnom okraji obce. Jedná sa o jednoloďovú stavbu. V interiéri sa nachádzajú hodnotné gotické fresky. Zariadenie kostola je prevažne z 18. storočia. Drevená renesančná zvonica stojí pri kostole. Podľa záznamu, nájdeného v medenej guli, dal zvonicu postaviť Ján Makfalvay, kapitán haličského hradu, ktorý roku 1666 padol do tureckého zajatia a tam sľúbil, že po vyslobodení dá postaviť vežu v Starej Haliči. Celý objekt a stredoveké nástenné maľby boli v roku 1991 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.error: Obsah je autorsky chránený !!