TOPlist Renesančný kaštieľ v Diviakoch - FotoRado
radovan bries " fotograf do každého počasia "

Historická pamiatka renesančný kaštieľ je postavený v mestskej časti Diviaky pri Turčiankych Tepliciach. Táto dvojpodlažná stavba bola postavená okolo roku 1630 na príkaz Františka Platthyho (správcu majetkov na dvore Michala Thurzu), preto je kaštieľ niekedy označovaný aj ako Platthyovský. V rokoch 1745-1747 bol prestavaný na renesančno-barokový komplex s obrannou funkciou. V roku 1754 boli dostavané kamenné steny, maštale a sýpka. Jeho posledným vlastníkom bol gróf Karol Pongrácz. V roku 1946 bol kaštieľ zoštátnený, pričom zápisnica o zoštátnení uvádza, že v tomto čase bol už objekt v dezolátnom stave. Kaštieľ bol obnovený v štýle purizmu v roku 1952 – 58, keď zámok prevzala Matica Slovenská. Dnes je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice. V bývalej maštali je umiestnený depozitár historických knižných fondov. Interiéry kaštieľa, žiaľ, nie sú otvorené pre verejnosť, pohľadom na jeho pôvabný zovňajšok, ktorý vo svojom diele vyzdvihol i slávny uhorský polyhistor Matej Bel označivší kúriu za veľkú ozdobu obce, sa však môže bez okolkov pokochať každý.error: Obsah je autorsky chránený !!