TOPlist Ladomirová - Spoznávame Slovensko - Radovan Bries
radovan bries " fotograf do každého počasia "

Severovýchod krajiny je bohatý na sakrálne stavby. Jedným z nich je drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej. Patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Bol zasvätený sv. archanjelovi Michalovi v roku 1742. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958. Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú konštrukciu, ktorá je charakteristická pre túto lokalitu.error: Obsah je autorsky chránený !!