radovan bries " fotograf do každého počasia "

Pod majestátnymi Vysokými Tatrami na východe Slovenska v Prešovskom kraji leží historické mesto Kežmarok. Toto okresné mesto oddávna slúžilo ako kultúrne srdce tradičného regiónu Spiš. Korunovačným klenotom mesta je zdobený drevený evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zachovalé historické centrum Kežmarku získalo v roku 1950 štatút chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie, čím sa zaradilo medzi 18 takýchto pamiatok. na Slovensku. Kostol aj mestské evanjelické lýceum, kde sídli jedna z najrozsiahlejších historických školských knižníc v strednej Európe, boli v roku 1985 vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. Vďaka svojmu bohatému architektonickému dedičstvu a kľúčovej úlohe v slovenských dejinách ponúka Kežmarok očarujúci pohľad do minulosti.TOPlist