radovan bries " fotograf do každého počasia "

mapa regiónu NovohradKultúrnou pamiatkou a dominantou obce Podrečany je jednopodlažný kaštieľ, ktorý sa nachádza v centre obce spolu s parkom vybudovaným okolo kaštieľa. Stavba vznikla v roku 1893 v secesnom slohu. Francúzsky vzor zohral veľkú úlohu pri zakomponovaní do prírodno-krajinárskeho parkového interiéru, prestavaný v 20. storočí. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou, do r. 1992 slúžil ako depozit Novohradského múzea v Lučenci, v súčasnosti je reštituovaný.TOPlist