radovan bries " fotograf do každého počasia "

Kaštieľ Beladice je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol postavený roku 1820 šlachtickou rodinou Jesenských pri Nitre. Je zakomponovaný do udržiavaného parku. Od roku 1982 je Beladický park na ploche 6,6 hektáru vyhlásený za chránený areál. Zaujímavá je „beladická lipa“ so zvláštnym habitom, ktorá je stará okolo 300 rokov, no zastúpené sú aj také druhy ako Ginko dvojlaločné, Korkovník amurský a vzácny Ľaliovník tulipánokvetý. V parku sa nachádza voľná výstava umeleckých diel.TOPlist