TOPlist Technická pamiatka - FotoRado

Most zo starého železničného vagóna vo Vígľaši

Vo Vígľaši sa nachádza železničný vagón. Poviete si, nič zaujímavé. Pokiaľ poviete, že tento vagón je používaný ako most, je z neho unikát v širokom okolí. V minulosti slúžil obyvateľom obce ako spojnica cesty na miestne družstvo v Pstruši a pre deti do školy. História tejto myšlienky začala koncom 60. rokov, kedy klasický most zničili cez vojnu. Starý vyradený vagón vyrobený v tridsiatich rokoch 20. storočia dohodli od železníc, odstránili celý interiér a okná a nechali ho priviezť na miesto, ktoré spájalo brehy Slatiny teda časti Hájniková a Dolinky. Most sa tešil veľkému záujmu no po čase chátral. Napokon sa našli dobrodinci čo vymenili podlahu, natreli ho a dodnes slúži ďalej aj keď obyvatelia Vígľaša ho používajú len občas. Je navštevovaný skôr turistami ako Európska rarita.
brána protitureckej pevnosti v Komárne

Protiturecká pevnosť Komárno

Protiturecká pevnosť v Komárne je najzachovanejšou a najväčšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku a Európe. Postavili ju neďaleko sútoku riek Váh a Dunaj na juhu krajiny. Pevnosť postavali v dvoch obdobiach. Na základoch staršieho hradu sa začala roku 1546 výstavba Starej pevnosti a roku 1658 začala výstavba Novej pevnosti. Komárňanský pevnostný systém je najväčším fortifikačným systémom na území Slovenska a tiež bývalého Rakúska-Uhorska. Okrem tejto unikátnej stavby zapísanej v predbežnom zozname UNESCO sa nachádza v Komárne množstvo iných zaujímavých stavieb. Napríklad Námestie Európy, Bazilika sv. Ondreja, Trojičný stĺp, baroková Radnica, Dôstojnícky pavilón alebo Alžbetin most v Komárne, ktorý spája cestou Komárno a Komárom. Ďalšie „nabité“ miesto na spoznávanie.

Štítnik vodný hrad

Obec Štítnik sa nachádza neďaleko mesta Rožňava. V obci sa nachádzajú pamiatky európskeho významu. Evanjelický kostol s najstarším organom v strednej Európe a taktiež priamo v strede obce sa nachádza aj malý Vodný hrad postavený na močarisku okolo roku 1432 rodom Bubekovcov. Hrad obývali do roku 1594. Sídlo zemepánov plnilo ochrannú funkciu počas tureckých nájazdov a preto v roku 1577 vojenská rada Gemera žiadala prebudovať pôvodný hrad na pevnosť. Vládli v ňom Baloghovci, Pongrácovci, Bakošovci a iní. Po stavovských povstaniach bol hrad v zlom stave až do 18. storočia, kedy ho čiastočne zrekonštruovali. Počas 2.sv.vojny bola v objekte vybudovaná sódovkáreň. V roku 2016 prešiel objekt hradu s parkom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.

Kežmarok vodná elektráreň Turbína

Historická vodná elektráreň Turbína z roku 1910 sa nachádza na okraji mesta Kežmarok, pri obci Huncovce. Je to najstaršia nepretržite fungujúca elektráreň na Slovensku, ktorú dal postaviť podnikateľ Karl Wein. Chodievam okolo nej pomerne často na potulkách Slovenskom a až teraz som sa pri nej zastavil a nafotil ju s našimi veľhorami pri západe slnka.

Františkova huta na Orave

Františkova huta je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave neďaleko obce Nižná 2 km od obce Podbiel pri ceste II/584 v doline Studeného potoka smerom na Zuberec. Dodnes sa z nej zachovala pôvodná vysoká pec, obvodové múry haly z pálených tehál a pozostatky vodného náhonu. Budova je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Liptovský Hrádok – Dovalovo

Dovalovo je mestská časť Liptovského Hrádku, predtým samostatná obec. K Liptovskému Hrádku bola administratívne pričlenená v roku 1971. Humná nad mestom , Evanjelický a. v. chrám Boží, Kostol sv. Martina a panoráma Vysokých Tatier s Kriváňom je možno vidieť na stráňach pod horou. Svojou rozlohou je Dovalovo väčšie ako Liptovský Hrádok napriek tomu, že je v súčasnosti jeho mestskou časťou. Obcou preteká potok Dovalovec a rieka Belá. Ponad obec prechádzajú dva diaľničné mosty, a to Most Dovalovec, ktorý patrí medzi najdlhšie na Slovensku, a Most Belá.

Dubnica nad Váhom Grotta s vyhliadkovou vežou

Dubnická Grotta … iba málokto si vie predstaviť čo je grotta a už vôbec, kde sa nachádza na Slovensku. Tá v Dubnici nad Váhom je skvostom Považia a je jednou z dvoch, ktorá sú rekonštruovaná. Postavená ako letný altánok na umelej skale s výhľadom do okolia, vytvorenej z lomového a tufového kameňa, ktorá svojím vzhľadom pripomína ruinu, pozostávajúcu z umelej jaskyne (taliansky – grotta). Je postavená v mestskom parku za kaštieľom v Dubnici nad Váhom. V stene grotty sú umiestnené erby Gašpara Ilešháziho a jeho ženy Heleny Thurzovej. Spodná časť s krbom má vytrážové novogotické okná a je osadená pôvodná podlaha z riečnych kameňov. Stavba je spájaná niekoľkými príbehmi o tajných chodbách vedúcich na Trenčiansky hrad, alebo ďalších miestnostiach a chodbách v jej neprebádanom podzemí. Údajne z veže grotty bolo možné dovidieť až na Trenčiansky hrad. V 40. rokoch vežu zničil požiar a celá stavba začala chátrať. Rekonštrukčné práce v roku 2009 začali písať novú etapu tejto pamiatky a ďalej sa niektoré časti postavili podľa zachovaných dobových fotografií a nákresov. Práce na záchrane boli ukončené v roku 2010.

Amfiteáter vo Východnej

Ľudové umenie a folklór sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry. Vo východnej na Liptove sa v prvý júlový víkend každoročne koná v amfiteátri folklórny festival Východná. Jedná sa o najstarší a najrozsiahlejší festival tradičnej ľudovej hudby a tanca s medzinárodnou účasťou na Slovensku, ktorý sa koná od roku 1953. Budova vyhliadkovej veže Májka má výšku 28 metrov a je zasadená do lona Liptovskej krajiny s výhľadom na Vysoké Tatry s dominantou vrchu Kriváň.

Most Márie Valérie medzi mestom Štúrovo a Ostrihom

Most Márie Valérie je železný most postavený v roku 1895 ponad rieku Dunaj, spájajúci slovenské Štúrovo a maďarský Ostrihom. Most bol otvorený 28. septembra 1895. Architekt János Feketeházy. Celková dĺžka mosta je 518 m a najdlhší úsek meria 119 m. Po prvej svetovej vojne, 26. júla 1919 bol most vyhodený do vzduchu. Jeho obnova sa začala v roku 1922 a trvala do roku 1927, kedy sa obnovila premávka na moste. Most bol opäť zničený v roku 1944 ustupujúcou nemeckou armádou. Odvtedy ostali na dlhé roky Štúrovo a Ostrihom bez mostného spojenia. To sa zmenilo až po 57 rokoch, keď bol v roku 2001 znovu otvorený obnovený most Márie Valérie.

Slovanské hradisko Bojná – Valy

Neďaleko Piešťan sa nachádza najväčšie slovanské archeologické nálezisko na Slovensku – Valy v Bojnej, ktoré bolo hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežactva v období pred Veľkou Moravou. Táto špecifická a nesmierne zaujímavá lokalita je tak trochu slovenskými Pompejami. Ide o stredovekú lokalitu, ktorá vznikla pravdepodobne na prelome 8. a 9. storočia. Boli tu nájdené unikátne pamiatky pozlátené plakety a zvon. Na hradisku stále prebieha archeologický výskum. Dostanete sa sem nenáročnou trasou, ktorou vás budú postupne vítať drevené sochy a krásna príroda. Na presvetlenej časti lesa za úžľabom uvidíte z väčšej diaľky repliku obrovskej slovanskej brány, ktorá pozostáva z drevenej veže s výškou 11 metrov.
error: Obsah je autorsky chránený !!