TOPlist Sakrálne stavby - Spoznávame Slovensko - Radovan Bries

Drevený chrám Ladomirová

Severovýchod krajiny je bohatý na sakrálne stavby. Jedným z nich je drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej. Patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Bol zasvätený sv. archanjelovi Michalovi v roku 1742. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958. Zo stavebného hľadiska ide o zrubovú konštrukciu, ktorá je charakteristická pre túto lokalitu.

Ludrová

Medzi Ružomberkom a Liptovskou Štiavnicou sa nachádza obec Ludrová. Je to podhorská obec Nízkych Tatier obklopená masívmi Páncovej a Čerien. Pri obci sa nachádza Gotický kostolík Všetkých svätých, ktorý je charakterizovaný ako kolonizačný, vidiecky, postavený na konci 13.stor. Výnimočný je maliarskou výzdobou a radí sa medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. V areáli sa nachádza Lipa, ktorá má okolo 400 rokov a je viditeľná z veľkej diaľky. Je vyššia ako samotný kostol. Toto miesto by som zaradil ako prvú zastávku za pamiatkami Liptova. Oceňujem prístup správcu Gotického kostola Petra Chlepka, ktorý vám poskytne veľa cenných informácií aj zo širšieho okolia. V prípade záujmu o návštevu môžete priamo kontaktovať Liptovké múzeum na mobilnom čísle +421 917 120 693.

Handlová

Podobne ako Banská Štiavnica alebo Kremnica je Handlová banské mesto. Nachádza sa približne 10km od geografického stredu Európy. Celé minulé storočie sa Hornonitrianska kotlina bohatá vo svojom podloží práve na hnedé uhlie stala hlavným miestom ťažby. Administratívne patrí už do Trenčianskeho kraja okresu Prievidza. Hlavnou dominantou a pýchou mesta je gotický kostol zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej s takmer 45 metrovou vežou. Nachádza sa pri hlavnej ceste na Námestí baníkov. Pôvodne gotický kostol postavili v polovici 14.storočia.

Nová Kelča Kostol sv. Štefana kráľa – Domaša

Na Slovensku nájdeme naozaj zaujímavé miesta na malej ploche. Niekedy na vodnej a niekdy aj pod vodnou hladinou. Domaša ukrýva príbeh, ktorý sa zača napustením tejto nádrže a zatopením obce Kelča. Poviete si, že je to smutný príbeh. Na jej konci je však miesto, ktoré je navštevované nielen kôli scenériám vodnej plochy ale aj kôli históri. Barokovo-rokoková stavba Rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa z roku 1780 je uchránená násypom pred zaplavením. Je akýmsi majákom Domaše.

Kalvária Prešov

Barokové kaplnky a kostol tvoria komplex Prešovskej kalvárie. Nachádza sa na pahorku v západnej časti mesta vo výške 265 m.n.m. Pochádza z prvej polovice 18. storočia. V minulosti bola považovaná za druhú najkrajšiu kalváriu v Uhorsku hneď po kalvárii v Banskej Štiavnici. Z tohoto miesta máte Prešov ako na „dlani“. V pozadí sa čneje aj hrad Kapušany a Veľký Šariš.

Banská Belá

Cestou z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice budete prechádzať malebnou, malou obcou Banská Belá. Neprehliadnuteľnou dominantou je rímskokatolícky farský kostol, zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi. Bol postavený na návrší nad obcou v 13. storočí v neskororománskom slohu a posvätený bol v roku 1243. Kostol prešiel rozsiahlou prestavbou v roku 1590 v goticko-renesančnom slohu. V interiéri kostola dominuje hlavný neogotický drevený oltár zakúpený v roku 1896 na miléniovej výstave v Budapešti.

Bytča

Mesto Bytča sa nachádza na severozápade Slovenska, pár kilometrov južne od Žiliny. V centre mesta na nachádza Národná kultúrna pamiatka Bytčiansky kaštieľ. Volajú ho však aj Bytčiansky zámok. Areál kaštieľa pozostáva z renesančného paláca, Sobášneho paláca z hospodárskych a obytných budov a samotného opevnenia popri ktorom preteká regulovaná rieka Petrovička. Kľukatí sa cez celé mesto a tvorí tak príjemné zákutia a slúži ako vodný revír. Do nádvoria sa dostanete cez kamenný most so zaklenutou bránou. V centre mesta na námestí Slovesnkej republiky sa nachádza farský kostol Všetkých svätých.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, Krivé

Severovýchod Slovenska je bohatý na drevené chrámy. Jedným z nich je gréckokatolícky kostol postavený v roku 1826 na mieste staršieho objektu.Je zasvätený svätému Mikulášovi.

Partizánska Ľupča

Partizánska Ľupča sa nachádza na Liptove na úpätí Nízkych Tatier v Ľupčianskej doline. Obec patrí medzi najstaršie sídla na Liptove. Je spomínaná v listine Bela IV. z roku 1252. Nachádza sa v nej niekoľko pamiatok. Na námestí v opevnenej časti je postavený gotický rímskokatolícky kostol sv. Matúša z roku 1281, gotická stavba rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Bolestnej z prelomu 13. a 14. storočia ďalej evanjelický kostol z roku 1887 a meštiansky dom z prvej polovice 17. storočia.

Sabinov

Mesto Sabinov leží v údolí Torysy, na pomedzí pohorí Čergova a Bachurne v Prešovskom kraji. Na námestí v meste je dominantou gotický chrám sv. Jána Krstiteľa. Prvá písomná zmienka o tomto meste pochádza z roku 1248. V polovici 12. storočia sa tu usadili nemeckí kolonisti. Spolu s Prešovom získalo toto mesto v roku 1299 mestské výsady.
error: Obsah je autorsky chránený !!