TOPlist Sakrálne stavby - Spoznávame Slovensko - Radovan Bries

Drevený artikulárny kostol Hronsek

Južne od Banskej Bystrice a severne od Zvolena sa nachádza obec Hronsek. Nachádza sa tu niekoľko historických objektov. Najstarším z nich je artikulárny kostol. Pre jeho stavbu bolo vybrané miesto, kde bolo hranovnisko. Všade dookola boli močiare a rieka Hron. Kostol však nikdy nebol zatopený. Unikátne je použitie klasickej tesárskej techniky spájania a to drevenými kolíkmi. Použitý materiál bol dub a smrekovec. Stavba má 23×18 metra s výškou 8 metrov. Nachádzajú sa tu prvky škandinávskej architektúry. Stĺporadia pod a nad chórom a prístrešky sú zdobené jónskym ornamentom. Usudzuje sa, že stavbu realizovali remeselníci z Nórska a Švédska. Kostol žačali stavať v roku 1725 a na jeseň roku 1726 bol dokončený. Meno autora nieje známe. Šesť vymeniteľných obrazov z roku 1771 od Samuela Kialoviča sa nachádza na oltári. Nad oltárom sú anjeli, ktorí držia erby šľachtických rodín, ktorí podporovali evanjelickú cirkev. Vzácny barokový organ z roku 1764 je dielom majstra Martina Podkonického. Kapacita kostola je 1100 miest. Pri kostole sa nachádza zvonica z toho istého obdobia v rovnakom štýle. Tri staré lipy pred kostolom boli vysadené pri vysviacke kostola. Do zoznamu UNESCO bol zapísaný v roku 2008 spolu so zvonicou.

Hronský Beňadik

Obec Hronský Beňadik leží na ceste medzi Novou Baňou a Levicami. V tomto bode sa stretáva Podunajská pahorkatina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy. Obec leží pri rieke Hron v nadmorskej výške 192 m.n.m. Nachádza sa tu komplex benediktínskeho opátstva s gotickým kostolom, ktorý je významnou slovenskou pamiatkou. Kláštor je jeden z najvýznamnejších v stredovekom Uhorsku. Bol založený okolo roku 1075.

Jasov

Obec Jasov sa nachádza v okrese Košice v juhozápadnej časti Košickej kotliny pod dominantou vápencovej Jasovskej  skaly. Toto miesto je turisticky zaujímavé vďaka náučnému chodníku Jasovská skala s Národnou prírodnou rezerváciou Jasovské dubiny. Okrem turistiky je dôležitým aj historickým miestom našej krajiny. V európskom ponímaní v obci nájdete významnú barokovú stavbu – premonštrátsky kláštor s nádherným barokovým kostolom a nádhernou záhradou. Významnou časťou kláštora je knižnica s 80 000 zväzkami kníh z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, geografie, histórie a lekárskych vied. Pokiaľ zavítate na Turniansky hrad, venijte svoj čas aj tomuto miestu, verím, že si obohatíte znalosti zaujímavých miest Slovenska.

Klin

Nad obcou Klin na Orave sa nachádza najvyššia socha Ježiša Krista. Socha je osadená na vrchu Grapa vo výške 686mnm. Výška je 9,5 metra, rozpätie je 7 metrov a hmotnosť s podstavcom je 23 ton. Z tohoto miesta budete mať krásne výhľady na krajinu, Oravskú priehradu, Námestovo, Vavrečku, Suchú Horu aj Roháče. Za dobrej viditeľnosti môže byť viditeľný vrch Giewont v Poľskom Zakopanom. Toto miesto je nazývané aj Rio de Klin nakoľko socha je to tretia najvyššia kópia, ktorú poznáme z Rio de Janeiro, druhá je v portugalskom Lisabone. Toto pútnické miesto si ma získalo svojou atmosférou, kde nájdete pokoj na svoje myšlienky v spojení s našou krásnou krajinou.

Drevený chrám v obci Miroľa

Obec Miroľa sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v nadmorskej výške 380 mnm. V strede obce na severnej strane nájdete gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presv. Bohorodičky. Kostol je vyhlasený od roku 1968 národnou kultúrnou pamiatkou.

Kremnické Bane

Obec sa nachádza 4 km severne od baníckeho mesta Kremnica. Obec je známa ťažbou zlata a iných drahých kovov. Obec mala počas svojej histórie rôzne názvy, ako Johanesberg, Piargy až po súčasné Kremnické Bane. V súčasnosti je známa hlavne neďalekým geografickým stredom Európy. Práve pri kostole sv. Jána Krstiteľa je od roku 1815 Slovenský geografický stred Európy. Nachádza sa tu pamätný kameň.

Čenčice

Obec sa nachádza na okraji Levočských vrchov , na hranici okresov Poprad, Spišská Nova Ves a Kežmarok. Na prvýpohľad Vám možno tieto fotky pripomína pozdnú zimu v Alpách, no v skutočnosti sú to naše Slovenské Tatry a kostol sv. Štefana Uhorskéhov. Tatranské štíty pôsobia majestátne z veľkej diaľky. Priamo popri obci prechádzajú dóležité cestné tepny. Diaľnica D1 a cesta 1.triedy 18.

Spišský Štvrtok

Slovenská obec Spišský Štvrtok sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Levoča na Spiši v nadmorskej výške 560 mnm. Dominantou je Kostol sv. Ladislava. Je neprehliadnuteľný z ktorejkoľvek strany a cesty. Vysoké Tatry sú vzdialené 30 kilometrov no aj tak robia nádhernú kulisu pri tomto pohľade. Na druhej fotografii v pozadí uvidíte zasa Nízke Tatry, ktoré sú zastúpené Kráľovou Hoľou vzdialenou asi 45 kilometrov.

Nemecký cintorín Važec

Nemecký cintorín na východnom Slovensku vo Važci je jeden zo šiestich oficiálnych nemeckých cintorínov. Ostatných päť je v Bratislave-Ružinov, Humenné, Hunkovce, Prešov, a Zborov. Ležia tu vedľa seba mladí chlapci aj veteráni ktorí prežili prvú svetovú vojnu. Letci, delostrelci, ženisti aj vojaci zbraní SS. Nemci ,Maďari či Ukrajinci. Známi aj bezmenní. Atmosféru tohto miesta dotvára panoráma Vysokých Tatier. Nachádza sa na starej ceste spájajúca Važec a Štrbu.

Hervartov

Hervartov je obec v okrese Bardejov. V obci sa nachádza unikátny drevený artikulárny kostol. Je najstarším a najzachovalejším dreveným kostolom na Slovensku. Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi je obklopený kamenným múrikom, ktorý opticky tvorí dojem malej pevnosti. Od roku 2008 je zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva a národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1968. V 70. rokoch 20 stor. boli obnovené pôvodné maľby z roku 1655 a 1805. Dominantnou časťou je zvonica, ktorá sa ukrýva medzi korumani stromov. Kostol je voľne dostupný širokej verejnosti v ktorom sa slúžia dve bohoslužby za rok.
error: Obsah je autorsky chránený !!