TOPlist Archívy Obec – Page 2 of 2 – FotoRado

Mošovce

Mošovce sú obec v okrese Turčianske Teplice. Patria k najväčším turčianskym obciam s jedinečnou okolitou krajinou. Množstvo alejí a zelene začlenenej do okolitej scenérie Veľkej Fatry s vrcholmi Tlstou, Ostrou a Drienkom. Zo stavebných pamiatok si zaslúži pozornosť najmä rokokovo-klasicistický kaštieľ z druhej polovice 18. stor. s rozsiahlym anglickým parkom a neogotickou kaplnkou-mauzóleom. Ďalšími zaujímavosťami obce sú: pamätné miesto rodného domu Jána Kollára, neogotický kostol postavený na mieste starého kostola s cenným oltárom, evanjelický kostol z roku 1784, mauzóleum a múzeom remesiel, secesný skleník a pavilón z roku 1800.

Martinček

Obec Martinček sa nachádza neďaleko mesta Ružomberok na výbežku dolomitského vrchu Mních. Kostol sv. Martina patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Dookola kostola nájdete drevené striešky takzvané dášky. Sú to 3-5 metrové jamy kroré v minulosti ale aj teraz slúžia na uskladňovanie úrody. Je ich tu celkovo 35.

Spišská Kapitula

Pôvodne ako samostatná obec, ale od roku 1948 sa stala mestskou časťou Spišského podhradia. Okolo kostola sa toto mestečko rozrástlo okolo 12. storočia. Mestečko sa stalo pamiatkovou rezerváciou UNESCO s dominantou, dvojvežovou katedrálou sv. Martina. Katedrála má mimoriadne cenný interiér, najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a frezky z roku 1317 znázorňujúce korunováciu kráľa Karola Róberta. Netreba zabudnúť na najstaršiu románsku plastiku na Slovensku Leo albus.

Spišská Sobota

Spišská Sobota je obec pri Poprade. Svojrázne námestie neporušeným, stredovekým urbanistickým charakterom bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najstaršia zmienka tejto kultúrnej pamiatky je z roku 1256. Mestečko vzniklo na území slovanskej trhovej osady a na križovatke obchodných ciest. Námestie lemujú domy, uprostred je Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja postavený pred rokom 1273 v neskoro románskom slohu, bol prestavaný v gotickom slohu v roku 1464. Kostol obsahuje päť gotických oltárov. Neskoro gotické krídlo oltára sv. Juraja a sv. Antona boli inštalované v rokoch medzi 1503 a 1520 v dielni Majstra Pavla z Levoče.

Štítnik

Táto obec sa nachádza neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka je z roku 1243. Pre mňa najzaujímavejší je gotický, evanjelický kostol, postavený približne v 14. stor. ako trojloďová bazilika s najstarším organom v strednej Európe z roku 1491. V chráme dominuje renesančno barokový oltár z roku 1636 s obrazom narodenia Ježiša Krista. Na stenách sa zachovalo mnoho unikátnych gotických fresiek, z ktorých najstaršie sú z konca 14. stor. Ide o vôbec najrozsiahlejší súbor stredovekej nástennej maľby u nás. Vo vnútri kostola sa nachádzajú hrobky Csetnekyho a jeho manželky. Kostol je zaujímavý aj 14 epitafmi zavesenými na stenách, čo je najviac na Slovensku. Rozhodne je to miesto, ktoré treba vidieť.

Drážovce, kostol sv.Michala Archanjela

Prvá zmienka obce sa datuje od roku 1135 ako Dras v zakladacej listine bzovíckeho opátstva. Nachádza sa pár kilometrov západne od Nitry. Neprehliadnuteľnou časťou obce je kostol sv.Michala Archanjela, ktorý stojí na starom románskom hradisku. Bol postavený začiatkom 12.storočia. Je to jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, charakterizovaná ako románska emporová kaplnka.
error: Obsah je autorsky chránený !!