TOPlist Obec - FotoRado

Drevený artikulárny kostol Hronsek

Južne od Banskej Bystrice a severne od Zvolena sa nachádza obec Hronsek. Nachádza sa tu niekoľko historických objektov. Najstarším z nich je artikulárny kostol. Pre jeho stavbu bolo vybrané miesto, kde bolo hranovnisko. Všade dookola boli močiare a rieka Hron. Kostol však nikdy nebol zatopený. Unikátne je použitie klasickej tesárskej techniky spájania a to drevenými kolíkmi. Použitý materiál bol dub a smrekovec. Stavba má 23×18 metra s výškou 8 metrov. Nachádzajú sa tu prvky škandinávskej architektúry. Stĺporadia pod a nad chórom a prístrešky sú zdobené jónskym ornamentom. Usudzuje sa, že stavbu realizovali remeselníci z Nórska a Švédska. Kostol začali stavať v roku 1725 a na jeseň roku 1726 bol dokončený. Meno autora nie je známe. Šesť vymeniteľných obrazov z roku 1771 od Samuela Kialoviča sa nachádza na oltári. Nad oltárom sú anjeli, ktorí držia erby šľachtických rodín, ktorí podporovali evanjelickú cirkev. Vzácny barokový organ z roku 1764 je dielom majstra Martina Podkonického. Kapacita kostola je 1100 miest. Pri kostole sa nachádza zvonica z toho istého obdobia v rovnakom štýle. Tri staré lipy pred kostolom boli vysadené pri vysviacke kostola. Do zoznamu UNESCO bol zapísaný v roku 2008 spolu so zvonicou.

Kaštieľ v Palárikove

Južná časť Slovenska regiónu Dolná Nitra možno pre niekoho nie je zaujímavá, pretože sa tu nenachádzajú turistické cesty spojené s horami ale ponúkajú rôzne zaujímavé kaštiele, vodné mlyny ale aj technické pamiatky, ktoré majú celoeurópske prvenstvo. Unikátna, historická, drevená vodáreň v štýle neorenesancie z roku 1869 v Palárikove je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Pár metrov od tejto pamiatky sa nachádza kaštieľ Károlyovcov. Táto dvojpodlažná trojtraktová pôvodne baroková stavba na pôdoryse písmena U z obdobia medzi rokmi 1725 – 1765, bola postavená na mieste staršieho sídla Kaunitzovcov. Klasicistickými úpravami prešiel kaštieľ v roku 1866 podľa projektu architekta Mikuláša Ybla. V roku 1946 bol upravený na kancelárie štátnych lesov. V parteri sú prusé klenby, poschodie je plochostropé. Nachádza sa tu aj reprezentačná sála. Fasádam kaštieľa dominuje sedemosový stredný rizalit s atikou a trojosovou nadstavbou ukončenou trojuholníkovým štítom s tympanónom. Pred rizalit je predstavaný trojosový stĺpový portikus s balkónom, nad ktorým je umiestnený erb Károlyovcov. Fasády sú členené kordónovými rímsami, okná majú jednoduché šambrány. Bočné krídla sú jednopodlažné. Okolo kaštieľa sa nachádza rozsiahly krajinársky park.

Ľubietová

Neďaleko Banskej Bystrice, východne, sa nachádza obec Ľubietová. Je strategicky zasadená pod pohorím vulkanického pôvodu. Miesto je charakterizované ako hubárska oblasť a zároveň miesto unikátnych nálezov minerálu libethenit. V centre obce sa nachádzajú pamätníky, dva kostoly a Mestský dom – rokoková stavba, postavená v rokoch 1894-1895. V našom prípade nám prialo počasie a zachytili sme ho pri posledných lúčoch jesenného svetla. Pokiaľ sa vyberiete nad obec, vaše úsilie bude odmenené krásnymi výhľadmi napríklad na Nízke Tatry a okolitú krajinu odvrátenej strany Podpoľania.

Dobronivský hrad – Podzámčok

Zrúcanina hradu v obci Podzámčok je známa aj pod názvom Dobronivský hrad. Je viditeľný popri hlavnej ceste zo Zvolena do Krupiny (Via Magna) na návrší nad obcou Podzámčok. Prvá písomná zmienka je z roku 1305. Ruiny hradu sú kvalitne zakonzervované a voľne prístupné verejnosti. Z návŕšia sú viditeľné výhľady do Pliešovskej kotliny.

Hronský Beňadik

Obec Hronský Beňadik leží na ceste medzi Novou Baňou a Levicami. V tomto bode sa stretáva Podunajská pahorkatina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy. Obec leží pri rieke Hron v nadmorskej výške 192 m. n. m. Nachádza sa tu komplex benediktínskeho opátstva s gotickým kostolom, ktorý je významnou slovenskou pamiatkou. Kláštor je jeden z najvýznamnejších v stredovekom Uhorsku. Bol založený okolo roku 1075.

Liptovský Ján

Podhorská obec Liptovský Ján je vstupnou bránou do Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Prináša veľa možností spoznávať a vidieť historické a aj prírodné miesta. Neviem kde začať a preto začnem tým, čo si všimnete už z diaľky. Najvyššou stavbou v obci je samozrejme kostol. Rímsko katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený koncom 13. storočia. V interiéri sa nachádza gotický oltár s hlavnou sochou madony z roku 1740 a dvesto ročný pôvodný organ. Obec je unikátna množstvom zachovaných zemianskych kaštieľov a kúrií. Taktiež sa tu nachádzajú liečivé pramene. Niekoľko voľne prístupných nájdete pod lesom. Najznámejší sa nazýva Liečivá Kaďa. V každom ročnom období tu nájdete kúpajúcich turistov a aj domácich. Za obcou, na začiatku Jánskej doliny sa nachádza park miniatúr mini Slovensko. Nad obcou je novopostavená rozhľadňa, ktorá prináša výhľady na Tatry, centrum Liptovského Jána a v diaľke Liptovský Mikuláš. O tomto mieste sa samozrejme dá písať ešte veľa riadkov, najlepšie však bude, keď sa sem vyberiete a spoznáte na vlastné oči.

Hriňovské Lazy

Jarné a jesenné Hriňovské lazy, výnimočné Slovenské miesto, kde sa zastaví čas… a keď uvidíte ranné svitanie aj dych… Nachádza sa v regióne Podpoľanie nad obcou Hriňová a je to rázovitá obec, kde sú lúky a pasienky popredkávané poliami. Ako jeden z mála regiónov sa tu dochovalo obrábať pôdu dobytkom.
Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo Vodáreň Palárikovo

Drevená vodáreň v Palárikove

Južná časť Slovenska regiónu Dolná Nitra možno pre niekoho nie je zaujímavá, pretože sa tu nenachádzajú turistické cesty spojené s horami ale ponúkajú rôzne zaujímavé kaštiele, vodné mlyny ale aj technické pamiatky, ktoré majú celoeurópske prvenstvo. Unikátna, historická, drevená vodáreň v štýle neorenesancie z roku 1869 v Palárikove je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Do roku 1987 zásobovala vodou kaštieľ, ktorý je súčasťou chráneného historického parku. Úpravami prešla v roku 1900 a v druhej polovici 20. storočia. Veža je obložená dreveným doskovaním s dekoratívnymi vyrezávanými bordúrami. V súčasnosti slúži ako rozhľadňa.

Hrad Divín

Obec Divín sa nachádza v okrese Lučenec. Obec je bohatá na historické pamiatky a turistické atrakcie. Hrad Divín je dominantou obce a pod hradom v obci sa nachádza renesančný kaštieľ s opevnením a taktiež dominantný kostol zo 17. storočia, ktorý má dve veže. Na fotke je časť hradu a ovocný jarný sad. Pohľad z hradu na východnú stranu sa otvorí na krajinu a na vodnú nádrž Ružiná, ktorá v lete láka množstvo turistov. V roku 2020 začala rekonštrikcia hrádze, ktorá bola vypustená.

Kaštieľ Beladice

Kaštieľ Beladice je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol postavený roku 1820 šlachtickou rodinou Jesenských pri Nitre. Je zakomponovaný do udržiavaného parku. Od roku 1982 je Beladický park na ploche 6,6 hektáru vyhlásený za chránený areál. Zaujímavá je „beladická lipa“ so zvláštnym habitom, ktorá je stará okolo 300 rokov, no zastúpené sú aj také druhy ako Ginko dvojlaločné, Korkovník amurský a vzácny Ľaliovník tulipánokvetý. V parku sa nachádza voľná výstava umeleckých diel.
error: Obsah je autorsky chránený !!